Reeglid

Mängureeglid

„Mäng MAGGI 5minutes“ (edaspidi – reklaamikampaania) reeglid

  1. Reklaamikampaania korraldaja on Simplimo OÜ, registrikood 11698825, Weizenbergi 19, Tallinn 10150.
  2. Reklaamikampaania tellija – UAB NESTLÉ BALTICS, registrikood 111723270, asukoht J. Jasinskio g. 16a, Vilnius, Leedu Vabariik.

 

  1. Reklaamikampaania koht ja aeg

1. Reklaamikampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

2. Reklaamikampaania kestab 08.06.2015 – 12.07.2015 (5 nädalat).

3. Reklaamikampaania on jagatud etappideks:

3.1. Päevased etapid. Etapid toimuvad päeviti alates 08.06.2015 kuni 12.07.2015. Kokku toimub 35 päevast etappi;

4. Finaalmängu etapp toimub 13.07.2015.

5. Reklaamikampaania lõpeb 12.08.2015. Päevaste etappide ja kampaania põhiauhindade võitjad peavad kuni reklaamikampaania lõpuni esitama tõendid mängus osalemise kohta (ostutšeki, milles on mängu reeglites nimetatud tooted, vastavalt punktile 5.1).

 

  1. Reklaamikampaania auhinnad

1. Reklaamikampaania auhinnad:

1.1. Päevaste etappide auhinnad:

1.1.1. 70 Adidase seljakotti. Iga päevase etapi ajal saab võita 2 seljakotti, mis antakse võitjale üle sel juhul, kui võitja järgib reklaamikampaania reegleid.

1.2. Finaalmängu auhind:

1.2.1. Motoroller Piaggio (Mudel: Vespa Primavera 49cc 2t, värv: valge).

2. Kõik reklaamikampaania auhinnad avaldatakse Maggi 5minutes Facebooki lehel https://www.facebook.com/Maggi5minutesEesti ja www.nestle.ee lehel.

 

  1. Reklaamikampaanias osalejad

1. Reklaamikampaanias osalevad ja auhindu võivad võita tarbijad, kes ostavad ja registreerivad reklaamikampaania ajal „Maggi 5minutes“ toote ostutšeki, kinnitades sel viisil oma nõustumise selle reklaamikampaania reeglitega.

2. Osalejad on kohustatud mängu korraldajatele esitama õige kontaktinfo, mis on vajalik osaleja informeerimiseks võidust või auhinna kättesaamise tingimustest.

3. Sama tarbija saab osaleda kõigis reklaamikampaania etappides ja pretendeerida mõlema etapi auhindadele, registreerides vastava etapi ajal uuesti reklaamikampaania toodete ostutšeki nii, nagu see on sätestatud kampaaniareeglite punktis 5. Selle päeva seljakoti loosimises osalevad vaid sel päeval registreeritud ostutšekid. Põhiauhinna, motorolleri Piaggio VESPA loosimises osalevad kõik ostutšekid, mis on registreeritud reklaamikampaania ajal.

4. Reklaamikampaanias ei tohi osaleda reklaamikampaania korraldaja ja täitja, samuti auditiettevõtte UAB Grant Thornton Rimess töötajad ja nende perekonnaliikmed: vanemad, lapsed, vanavanemad, lapselapsed, vennad ja õed; samuti reklaamikampaania korraldajad ja täitjad.

 

  1. Reklaamikampaanias osalemise kord

1. Tarbija saab õiguse osaleda reklaamikampaanias, kui ta on ostnud vähemalt ühe alljärgnevatest „Maggi 5minutes“ toodetest:

1.1. Supp MAGGI® kana püreesupp saiakuubikutega 16g

1.2 Supp MAGGI® kana kiirsupp makaronidega 14g

1.3 Supp MAGGI® punapeedi kiirsupp saiakuubikutega 16g

1.4 Supp MAGGI® šampinjoni kiirsupp saiakuubikutega 14g

1.5 Supp MAGGI® kodune herne kiirsupp saiakuubikutega 21g

1.6 Supp MAGGI® tomati kiirsupp makaronidega 21g

1.7 Supp MAGGI® juustusupp saiakuubikutega 19g

1.8 Supp MAGGI® seenesupp saiakuubikutega 16g

1.9 Supp MAGGI® Tai kiirsupp makaronidega 16g

1.10 Supp MAGGI® terav kanasupp makaronidega 14g

1.11 5MT MAGGI® makaronid koore-tomatikastmes 60g

1.12 5MT MAGGI® makaronid Spaghetti Bolognese 57g

1.13 5MT MAGGI® kartulipüree praetud sibulate ja saiakuubikutega 57g

1.14 5MT MAGGI® peekonimaitseline kartulipüree saiakuubikutega 51g

1.15 5MT MAGGI® makaronid juustu-koorekastmega 57g

1.16 MAGGI® võimaitseline kartulipüree tilliga 35g

1.17 MAGGI® kartulipüree rõõsa koorega 35g

1.18 MAGGI® Juustusupp nuudlitega 20g

1.19 MAGGI® Kartulipüree praetud sibulate ja saiakuubikutega 43g

1.20 MAGGI® Peekonimaitseline kartulipüree saiakuubikutega 41g

 

2. Tarbija osaleb reklaamikampaanias, registreerides oma toodete ostutšeki lühisõnumiga (SMS) numbril 15977, kinnitades sel viisil oma nõustumist reklaamikampaania reeglitega.

3. Ostutšekid registreeritakse lühisõnumiga (SMS) numbril 15977, saates teksti: 5MIN_ EESNIMI_PEREKONNANIMI_OSTUTŠEKI NUMBER. Lühisõnumi hind on 0,19 eurot.

4. Osaleja registreeritakse reklaamikampaanias ja ta saab osaleda auhinna loosimises, kui on saatnud lühisõnumiga (SMS) kogu punktis 3 nimetatud info.

5. Toote ostutšekki võib registreerida ühe korra.

6. Sama ostutšekiga võib osalejat registreerida vaid ühe korra. Ostutšeki number peab registreerimisvormil nägema välja nii, nagu see on ostutšekil. Ei tohi lisada mingeid sümboleid ega märke, mida ostutšeki numbris ei ole. Muul juhul võit annulleeritakse ja auhinda välja ei anta.

7. Pettuse tuvastamise korral jätavad korraldajad endale õiguse kustutada mängijad nimekirjadest oma äranägemisel, hoiatamata sellest mängijat.

 

  1. Reklaamikampaania võitjate informeerimise ja võitude avaldamise kord

1. Informeerimine ja avaldamine:

1.1. Iga päev loositakse 2 Adidase seljakoti  võitjat, keda teavitatakse võidust registreerimisteates esitatud telefoninumbril.

1.2. Päevaste etappide võitja valitakse loosi teel. Põhiauhinna võitja valitakse loosi teel, loosimisel osaleb sõltumatu audiitorettevõte UAB Grant Thornton Rimess.

1.3. Võitja loositakse iga päev alates 09.06.2015 kuni 13.07.2015.

1.4. Iga päev alates 09.06.2015 kuni 13.07.2015 teavitatakse võitjaid telefoni teel ning võitjatele antakse üks nädal aega ostutšeki esitamiseks.

1.5. Kõigi auhindade võitjad kuulutatakse välja Maggi 5minutes Facebooki lehel https://www.facebook.com/Maggi5minutesEesti ja kodulehel www.nestle.ee iga päev kuni 14.00. 09.06.2015 kuni 13.07.2015.

1.7. Kui võitja ei esita ühe nädala jooksul ostutšeki koopiat, s.t. ei edasta seda e-postiga, kustutatakse ta nimekirjadest ning ta kaotab õiguse auhinnale.

2. Auhinnavõitjaid teavitatakse võidust alljärgnevalt:

2.1.  Adidase seljakoti võitjad kuulutatakse välja Maggi 5minutes Facebooki lehel https://www.facebook.com/Maggi5minutesEesti ja kodulehel www.nestle.ee ning teavitatakse ka telefoni teel tšeki registreerimiseks kasutatud numbril.

2.2. Peaauhinna – motoroller Piaggio VESPA – võitja kuulutatakse välja Maggi 5minutes Facebooki lehel https://www.facebook.com/Maggi5minutesEesti ja kodulehel  www.nestle.ee ning teavitatakse individuaalselt, kasutades tšeki registreerimisel kasutatud telefoninumbrit.

3. Võitjaid informeeritakse telefoni teel, helistades reklaamikampaanias esitatud telefoninumbril. Iga osaleja peab tagama temast sõltuvad tingimused või tehnilised vahendid, et temaga saaks ühendust võtta. Võitjate teavitamine toimub kella 10–18. Kui võitjaga ei õnnestu ühendust saada, helistatakse talle veel kaks korda kahetunnise intervalliga.

4. Pärast auhinnast informeeriva kõne saamist peab võitja saatma 7 päeva jooksul ostutšeki, vastasel juhul kaotab ta õiguse auhinnale.

5. Kui võitjaga ei õnnestu ühendust saada ja teavitada teda reeglite punktides 6.3 ja 6.4 sätestatud tähtaegade jooksul, teist võitjat ei valita ja korraldajal on õigus jätta auhind auhinnafondi.

6. Kõne ajal peab võitja esitama oma isikliku info: oma eesnime, perekonnanime ning täpse aadressi, millele saadetakse auhind.

7. Mängija nõustub ootama informeerivat kõnet.

8. Mängija nõustub, et telefonivestlust võidakse salvestada.

9. Motorolleri Piaggio VESPA võitjat teavitatakse võidust, helistades reklaamikampaanias esitatud telefoninumbril. Iga osaleja peab tagama temast sõltuvad tingimused või tehnilised vahendid, et temaga saaks ühendust võtta.

10. Kõne ajal peab võitja esitama oma isikliku info: oma eesnime, perekonnanime ning telefoninumbri. Võitjat informeeritakse võidu üleandmise täpsest kohast ja ajast.

 

  1. Auhindade kättesaamise tingimused

1. Kõik reklaamikampaanias osalejad peavad säilitama ja auhinna kättesaamisel esitama korraldajale reklaamikampaanias osaleva tšeki originaali.

1.1. Seljakottide võitjad peavad nimetatud aja jooksul esitama korraldajale reklaamikampaanias osaleva tšeki koopia või originaali.

1.2. Peaauhinna – Piaggio VESPA Primavera – võitja peab esitama korraldajale reklaamikampaanias osaleva tšeki originaali.

2. Võitjad saavad auhinnad kätte alljärgnevas korras:

2.1. Seljakottide võitjatele saadetakse võidud postiga kahe nädala jooksul ostutšeki esitamise päevast.

2.3. Peaauhinna võitjat informeeritakse auhinna kättesaamise tingimustest registreerimisel esitatud telefoninumbril. Täpne kuupäev ja aeg kooskõlastatakse võitjaga isiklikult.

3. Võidu peab võitja välja võtma ühe kuu jooksul kampaania lõpust, s.t. kuni 12.08.2015. Kui auhinna kättesaamise tähtaeg lastakse mööda, kaotab tarbija õiguse võidetud auhinnale. Uut võitjat sel juhul ei valita.

4. Võite rahaks ei vahetata.

5. Auhinna kättesaamisel peab võitja auhinna kättesaamise kohas esitama isikut tõendava dokumendi, reklaamikampaanias võitnud tšeki originaali või muud dokumendid, kui need on vajalikud.

6. TÄHELEPANU! Olge tähelepanelikud – reklaamikampaania korraldaja või tema volitatud esindaja, kes võtab ühendust auhinna võitjaga kõnet salvestaval numbril, EI PALU mitte mingil juhul esitada muid andmeid kui vaid võitja eesnime, perekonnanime ja aadressi. Reklaamikampaania auhinnavõitja ei pea täitma mingeid muid tingimusi kui need, mis on sätestatud nendes reeglites. Kui te puutute kokku võimaliku pettusega või kuritarvitamisega, palume teavitada sellest reklaamikampaania korraldajat ja/või õiguskaitseorganeid. Mängu korraldaja jätab endale õiguse teavitada võitjaid võidust SMS-iga, kui see ei õnnestu telefoni teel.

 

  1. Muud tingimused

1. Reklaamikampaania korraldajal on õigus korrigeerida reklaamikampaania tingimusi, teavitades sellest Maggi 5minutes Facebooki lehel või muudes avalikes kohtades.

2. Kõik reklaamikampaania tingimused ja sellega seotud küsimused esitatakse Maggi 5minutes Facebooki lehel, lisaks võib küsimused esitada ka e‑mailiga 5minutes@partizanas.ee ja telefonil +3725182198. Kõik reklaamikampaaniaga seotud küsimused võetakse vastu tööpäevadel 9:00–18:00 kuni 12.08.2015.

3. Reklaamikampaanias osaleja, kinnitades oma osalemise, kinnitab ka nõustumist sellega, et reklaamikampaania korraldaja või tema volitatud isik kasutab tema kontaktandmeid vaid selle kampaania eesmärkidel.

4. Reeglites sätestatud korras reklaamikampaanias registreerudes kinnitab ja nõustub osaleja, et sel juhul, kui temaga võetakse ühendust telefoni teel tulevase võiduga seotud küsimustes, salvestatakse vestlus osalejaga ja osaleja registreerumisel esitatud andmeid (eesnimi, perekonnanimi, reklaamikampaanias esitatud telefoninumber) kasutatakse isiku reklaamikampaanias osalemise eesmärgil, tuvastades ja andes võitjatele üle auhindu ning avaldades infot võitjate kohta. Registreerudes reklaamikampaanias, nõustub mängija ka sellega, et sel juhul, kui ta võidab reklaamikampaania peaauhinna, on ta nõus, et teda pildistatakse/filmitakse/tehakse temaga intervjuu,  et lindistusi ja/või tekstmaterjale, mis on seotud võitjaga (s.h. ka tema fotot) kasutatakse ilma lisatasuta reklaamikampaania korraldaja avalikus kommunikatsioonis, mis on seotud reklaamikampaania peaauhinna võitmise ja kättesaamisega.

5. Kõik maksud, mis on seotud võidetud auhinnaga, tasub korraldaja.

6. Kui selgub, et reklaamikampaania ükskõik millise etapi auhinna võitja on alaealine, esindab sellist mängijat suhetes reklaamikampaania korraldajaga õigusaktides sätestatud korras isik, kes esitab ka esindusõigust tõendavad dokumendid.