Sociālā atbildība

"Esam pārliecināti: lai sasniegtu ilglaicīgus uzņēmuma panākumus, ir jārada vērtības ne tikai saviem partneriem, bet arī sabiedrībai. Mēs to saucam par kopīgu vērtību radīšanu (angļu valodā Creating Shared Value), un ievērojam šo būtisko principu, attīstot savu darbību” — stāsta Nestlé valdes priekšsēdētājs Peters Brabeks-Letmate (Peter Brabeck-Letmathe).

Uzņēmuma sociālā atbildība ir galvenais uzņēmējdarbības aspekts, kas piešķir jēgu Nestlé filozofijai. Uzņēmuma darbībā īpaši svarīgi ir uzņēmējdarbības principi, bez kuriem nebūtu iespējams uzturēt harmoniju ar vidi un būt noderīgiem gan akcionāriem, gan sabiedrībai. Pamatojoties uz Nestlé vērtību ķēdi, lielākais potenciāls radīt kopīgu labumu sabiedrībai ir šādās jomās:

  • uzturs;
  • ūdens;
  • lauku rajonu attīstīšana.

Darbība šajās jomās veido Nestlé uzņēmējdarbības stratēģijas pamatu un ir vitāli svarīga to valstu iedzīvotāju labklājībai, kurās uzņēmums darbojas.

Nestlé sociālās iniciatīvas pasaulē un Lietuvā

Nestlé globālā programma veseliem bērniem (angļu valodā The Nestlé Healthy Kids Global Programme). Šīs programmas mērķis ir sniegt skolas vecuma bērniem informāciju par uzturu un veselību, kā arī veicināt bērnu fizisko attīstību. Nestlé globālo programmu veseliem bērniem atbalsta partnerības sistēma, kurā pašlaik ir iesaistīti 250 partneri no visas pasaules, tostarp dažādu valstu vietējās un valsts līmeņa varas iestādes, nevalstiskas organizācijas, uztura un veselības institūti un sporta federācijas.

2012. gada beigās šajā programmā piedalījās 64 valstis un apmēram 5,4 miljoni bērnu. Līdz 2015. gadam cenšamies panākt, lai šis projekts tiktu īstenots 80 pasaules valstīs.

Lietuvā uzņēmums UAB Nestlé Baltics kopā ar citiem projekta partneriem atbalsta izglītības projektu “Sveikatiada”, ko īsteno labdarības fonds “Maisto bankas” (Pārtikas banka). Projekta mērķis ir radīt skolu kopienās kultūru, kuras pamatā ir veselīga uztura un fiziskās aktivitātes ieradumi, izveidojot skolotājiem viegli pielāgojamu un skolēniem saistošu un novatorisku audzināšanas līdzekļu sistemātisku kopumu, kā arī organizējot šo līdzekļu īstenošanu.

Skolotāji tiek mudināti integrēt veselīga uztura un fiziskās aktivitātes jautājumus stundu laikā skatāmajos mācību priekšmetos, kā arī ar rotaļu aktivitātēm un akcijām iesaistīt skolniekus starpbrīžos vai pēc stundām, pieminot starptautiski nozīmīgus datumus, piemēram, Dejas dienu, Ūdens dienu un Eiropas veselīga uztura dienu.

Projekts “Sveikatiada” ir paredzēts 6.–7. klases skolēniem. Plašāku informāciju par projektu varat skatīt šeit. 2012. mācību gadā projektā “Sveikatiada” piedalījās vairāk nekā 240 skolu.

Atbalsts

Atbalstot nevalstiskās un labdarības organizācijas, priekšrocība tiek piešķirta tām organizācijām, kuras palīdz bērnu namiem, vientuļiem cilvēkiem un sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Mūsu partneri: “SOS vaikų kaimas” (SOS bērnu ciemats), Almas Adamkienes labdarības un atbalsta fonds, sieviešu sociālās rehabilitācijas centrs “Gyvybės versmė”, Maltas ordeņa palīdzības dienests (Lietuvā).