„Nestlé” sabiedrībā

„Nestlé” ir stabilas vērtības, un uzņēmums mērķtiecīgi cenšas sasniegt savus mērķus, pastāvīgi piedaloties labākas nākotnes veidošanā pasaulē.

„Nestlé” darbība katru dienu ietekmē miljardiem pasaules iedzīvotāju ikdienu: no produktiem nepieciešamo sastāvdaļu audzētājiem un ražotājiem līdz ģimenēm, kuras priecājas par uzņēmuma piedāvātajiem izstrādājumiem.

Pastāvīgi tiek domāts par sabiedrību, kuras daļa mēs esam un ar kuru sadarbojamies.

Vienlaikus „Nestlé” pievērš lielu uzmanību videi – mūsu visu un nākamo paaudžu mājvietai.

Mūsu mērķi

„Nestlé” mērķa – uzlabot dzīves kvalitāti un piedalīties veselīgākas nākotnes veidošanā – vadīti, izvirzījām trīs mērķus, kuri būs mūsu izvirzīto mērķu īstenošanas pamatā. Savā darbībā pievienojamies Apvienoto Nāciju (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Cilvēkam un ģimenei

Piedalīties, veicinot veselīgāku dzīvesveidu 50 miljoniem bērnu.


Cilvēkam un ģimenei

Sabiedrībai

Uzlabot dzīves kvalitāti 30 miljoniem sabiedrības locekļu, kuru dzīve ir saistīta ar mūsu uzņēmējdarbību. Sabiedrībai

Dabai

Savā darbībā tiekties pēc nulles emisijas līmeņa ietekmes uz vidi.


Dabai

Lauku reģionu attīstība

Izprotot lauku reģionu un tajos dzīvojošo kopienu vajadzības, Nestlé iesaistās kopīgu vērtību radīšanas principu īstenošanā.

Šeit varat iepazīties ar uzņēmuma kopīgo vērtību radīšanas pārskatu.

Pēdējo Nestlé Kopīgo vērtību radīšanas pārskatu atradīsiet ŠEIT.