Kopīgu vērtību radīšana uzņēmumā Nestlé

Mūsu uzņēmējdarbība ir balstīta uz ilgtspēju — mēs strādājam tā, lai mūsu darbība neietekmētu apkārtējo vidi un saglabātu to nākamajām paaudzēm. Piekrītot Bruntlandes komisijas definīcijai, ilgtspējīga attīstība uzņēmumam Nestlé nozīmē “attīstību, kas apmierina pašreizējās vajadzības, neliedzot iespēju nākamajām paaudzēm realizēt viņu vajadzības”.Tomēr kopīgo vērtību radīšana ir kas vairāk par saskaņu un ilgtspēju. Ikviens uzņēmums, kas plāno ilgtermiņā un ievēro saprātīgus uzņēmējdarbības principus, ar savu darbību rada vērtības gan akcionāriem, gan sabiedrībai, piemēram, rada darba vietas, maksā nodokļus, lai atbalstītu sabiedriskos pakalpojumus, un veicina vispārējo ekonomisko aktivitāti.

Kopīgo vērtību radīšana ir kas vairāk. Uzņēmums mērķtiecīgi nosaka jomas, uz kurām ir jākoncentrējas un kurās a) tiek apvienotas akcionāru un sabiedrības intereses un b) tiek nodrošināti ieguvumi abām šīm pusēm. Rezultātā jomās, kur kopīgo vērtību radīšanas potenciāls ir visaugstākais, uzņēmums investē resursus gan talantu, gan kapitāla veidā, kā arī meklē sadarbības iespējas ar iesaistītajām sabiedrības daļām.