Konfidencialitātes paziņojums

Galvenie jautājumi un atbildes

Paldies, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni. Šeit jūs varat uzzināt vairāk par uzņēmumu Nestlé un mūsu produkciju.

Uzņēmums Nestlé ievēro jūsu tiesības uz privātumu tiešsaistē, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni vai mobilās lietojumprogrammas un elektroniski sazināties ar mums. Tāpēc mēs esam izstrādājuši šo konfidencialitātes paziņojumu, lai jūs informētu, kā uzņēmums Nestlé S.A. (turpmāk tekstā: “Nestlé”, “mēs” vai “mūsu”) apkopo, glabā, izmanto un apstrādā jūsu sniegto personas informāciju, izmantojot šo tīmekļa vietni un/vai mūsu mobilās lietojumprogrammas, ko pārvalda uzņēmums Nestlé (turpmāk tekstā “tīmekļa vietne un/vai mūsu lietojumprogrammas”).

Izmantojot šo tīmekļa vietni un/vai mūsu lietojumprogrammas, jūs piekrītat nosacījumiem, kas aprakstīti šajā konfidencialitātes paziņojumā (tostarp uzņēmuma Nestlé sīkfailu politikai, skatiet 8. jautājumu). Ja nepiekrītat šim konfidencialitātes paziņojumam vai uzņēmuma Nestlé sīkfailu politikai, lūdzu, neizmantojiet šo tīmekļa vietni vai mūsu lietojumprogrammas. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas konfidencialitātes paziņojumā vai uzņēmuma Nestlé sīkfailu politikā. Izmaiņas tiks publicētas šajā konfidencialitātes paziņojumā vai uzņēmuma Nestlé sīkfailu politikā, un būtiskākās izmaiņas attieksies tikai uz turpmāk veiktām darbībām un apkopoto informāciju. Mēs aicinām regulāri apskatīt konfidencialitātes paziņojumu un uzņēmuma Nestlé sīkfailu politiku, lai pārliecinātos, ka esat informēts par jebkādām izmaiņām un to, kā jūsu sniegtā informācija var tikt izmantota.

Ņemiet vērā, ka visa personas informācija, kuru jūs sniedzat uzņēmumam Nestlé, tiek nosūtīta datu apstrādātajam Nestlé S.A.

Ja jums ir jebkādi pieprasījumi saistībā ar personas informāciju vai jautājumi par šo konfidencialitātes paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar mums.

Lai uzzinātu vairāk par tiešsaistes privātumu, noklikšķiniet uz kāda no tālāk esošajiem jautājumiem.

1. Kādu personas informāciju mēs apkopojam no jums, un kādā veidā tas notiek?

Lai pārlūkotu šo tīmekļa vietni un/vai mūsu lietojumprogrammas, nav nepieciešams sniegt nekādu informāciju. Taču, ja jūs vēlaties piedalīties dažādās programmās un saņemt pakalpojumus, ko piedāvā šī tīmekļa vietne un/vai mūsu lietojumprogrammas, mēs varam lūgt jums sniegt noteiktu personas informāciju un/vai demogrāfiskos datus. Personas informācija (šajā konfidencialitātes paziņojumā) ir jebkura informācija, kuru var izmantot, lai jūs identificētu vai lai sazinātos ar jums tiešsaistē vai bezsaistē. Šajā informācijā var būt ietverts, piemēram, jūsu vārds, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs (turpmāk tekstā: “personu identificējoša informācija”), kā arī tādi demogrāfiskie dati kā dzimšanas datums, vecums, dzimums, ieradumi vai prioritātes tad, ja šāda veida dati ir saistīti ar personu identificējošu informāciju (kopā: “personas informācija”).

Personas informācija tiek apkopota tikai ar jūsu atļauju (t.i., ja jūs to sniedzat mums apzināti, izmantojot kādu no formām, kas pieejamas tiešsaistē šajā tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās), un apkopošana var notikt tālāk minētajos veidos.

  • Piesakoties vai reģistrējoties (turpmāk tekstā: “vispārējā reģistrācija tīmekļa vietnē/lietojumprogrammās”); piesakoties tīmekļa vietnes un/vai lietojumprogrammas biļeteniem, kas nav iekļauti vispārējā reģistrācijā tīmekļa vietnē/lietojumprogrammās.
  • Anketēšana un aptaujas.
  • Izmantojot ziņojuma dēļu un citas interaktīvas aktivitātes.
  • Nosūtot draugam.
  • Izmantojot atsauksmes, jautājumus vai komentārus, kas ievietoti formā “Sazināties ar mums”.
  • Sniedzot informāciju uzņēmējdarbības jomā (piem., dzīves gājumos, multimediju pieprasījumos u.c.).
  • Personāla atlasē tiešsaistē (piem., publicējot savu CV, lai pieteiktos darbā uzņēmumā Nestlé).
  • Jebkura cita pieprasījuma veidā, kam nepieciešama personas informācijas sniegšana.

Atkarībā no aktivitātes var atšķirties informācijas veids un daudzums, kas tiek apkopots iepriekš minēto funkciju vajadzībām. Pieprasītā personas informācija var būt: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, mājas adrese un tālruņa numurs (darbā vai mājās). Lai veiktu noteiktas darbības, jums var tikt prasīts izveidot lietotājvārdu un/vai paroli un/vai sniegt papildu demogrāfisko informāciju, tostarp informāciju par: (i) vecumu vai dzimšanas datumu; (ii) dzimumu; (iii) lietošanas biežumu; (iv) mājsaimniecību vai dzīvesveidu; un/vai (v) citu informāciju par jums.

Augšup
 

2. Kā mēs aizsargājam jūsu personas informāciju?

Uzņēmums Nestlé veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu no šīs tīmekļa vietnes un/vai mūsu lietojumprogrammām apkopoto personas informācijas konfidencialitāti un drošību, tostarp sensitīvo personas informāciju un personas informāciju no bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem. Šie pasākumi ietver, bet neaprobežojas ar: (i) personas informācijas glabāšanu drošās darba vidēs, kuras nav publiski pieejamas un kurām var piekļūt tikai pilnvaroti uzņēmuma Nestlé darbinieki, mūsu aģenti un darba izpildītāji; un (ii) reģistrētu tīmekļa vietnes/lietojumprogrammu lietotāju identitātes pārbaudi, pirms tie var piekļūt savai personas informācijai, ko mēs glabājam. Skatiet arī 5. jautājumu.

Augšup
 

3. Kādam mērķim mēs izmantojam personas informāciju?

Visa iegūtā informācija tiek izmantota tam mērķim, kādam jūs šo informāciju sniedzāt, vai kā noteikts iegūšanas brīdī vai šajā paziņojumā par konfidencialitāti. Piemēram, ja jūs reģistrējaties šajā tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās (“vispārējā reģistrācija tīmekļa vietnē/lietojumprogrammās”), sniegtā informācija tiek izmantota, lai piedāvātu jums priekšrocības, kas parasti pienākas reģistrējoties, piemēram, iespēja saņemt reģistrācijas laikā atlasītos paziņojumus vai tos, kas reģistrējoties ietverti automātiski. Ja jūs sazināties ar mums, izmantojot tiešsaistes kontaktu veidlapu, jūsu informācija tiks izmantota, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu vai jautājumu un lai noteiktos gadījumos publicētu atbildes uz jūsu jautājumu anonīmā veidā šajā tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās.

Reģistrējoties vai sniedzot informāciju šajā tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās, jums var tikt piedāvāta iespēja (izmantojot izvēles rūtiņas vai citā veidā) atļaut jūsu informāciju izmanto tādai darbībai vai pakalpojumam, kas atšķiras no sākotnēji pieprasītās darbības vai pakalpojuma. Piemēram, ja jūs reģistrējaties kādam konkursam vai cita veida veicināšanas pasākumam, jums var būt iespēja reģistrēties biļeteniem vai paziņojumiem no tīmekļa vietnes un/vai mūsu lietojumprogrammām, kas saistītas ar attiecīgo pasākumu, vai no citām tīmekļa vietnēm, vai no Nestlé produktiem. Ja izvēlēsieties saņemt šos papildu pakalpojumus, mēs izmantosim jūsu informāciju, lai jums tos sniegtu.

Mēs varam izmantot jūsu personas informāciju un/vai demogrāfiskos datus mūsu iekšējā mārketinga un demogrāfiskajos pētījumos, lai mēs varētu nepārtraukti uzlabot, personalizēt un pielāgot piedāvātos produktus un pakalpojumus tā, lai tie labāk atbilstu jūsu vajadzībām. Tas var laiku pa laikam iekļaut iegūtās personiskās informācijas apvienošanu, atjaunošanu vai cita veida uzlabošanu, izmantojot šo tīmekļa vietni un/vai mūsu lietojumprogrammas un saņemtos datus no ārējiem datu ierakstiem vai trešajām pusēm.

Mēs glabājam jūsu personas informāciju tik ilgi, cik ilgi jūsu konts ir aktīvs vai cik ilgi nepieciešams sniegt pieprasītos pakalpojumus. Ja jūs pieprasāt, lai mēs turpmāk neizmantotu jūsu personas informāciju, sniedzot jums pakalpojumus, piemēram, vēlaties atteikties no e-pastu ziņojumu saņemšanas, lūdzu, sazinieties ar mums. Ņemiet vērā, ka jūsu personas informācijas glabāšanas ilgums tiek noteikts tā, lai tas atbilstu mūsu juridiskajām un reglamentējošajām saistībām, palīdzētu atrisināt strīdus, īstenot vienošanās, kā arī pārvaldīt līdzīgus ierakstus.

Tālāk ir sniegta papildu informācija par šīs tīmekļa vietnes un/vai mūsu lietojumprogrammu funkcijām.

Biļeteni un e-pasta ziņojumi

Ja jūs dalāties ar savu e-pasta adresi un/vai pasta adresi (vispārējās reģistrācijas laikā tīmekļa vietnē/lietojumprogrammās vai reģistrējoties īpašiem biļeteniem un paziņojumiem), jūsu sniegtā kontaktinformācija tiks izmantota, lai jums nosūtītu pieprasītos biļetenus, paziņojumus vai literatūru. Papildus jūs varat saņemt paziņojumus, kas iepazīstina ar citiem Nestlé zīmoliem vai tīmekļa vietnēm. Šie materiāli var tikt nosūtīti pa pastu vai e-pastu.

Mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi arī tam, lai nosūtītu darījumu vai administratīvos paziņojumus (piemēram, apstiprinājuma e-pastu, piesakoties vai atsakot abonēšanu noteiktai reģistrācijai vai darbībai), kā arī noteiktus, ar pakalpojumiem saistītus paziņojumus (piemēram, paziņojumus par atjauninājumiem konfidencialitātes paziņojumā, pārtrauktām funkcijām vai programmām, kas atrodas šajā tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās, izmaiņām mūsu tiešsaistes pakalpojumos vai tehniskā atbalsta politikā vai citām līdzīgām izmaiņām). Visi šāda veida saziņas līdzekļi konfidencialitātes paziņojumā tiek dēvēti par “administratīvajiem paziņojumiem”.

Anketēšana un aptaujas

Šajā tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās var veikt divu veidu anketēšanu vai aptaujas. Pirmajā tiek pieprasīti tikai demogrāfiskie dati vai anketēšanas informācija (piemēram, vecums, dzimums, informācija par mājsaimniecību, citas intereses u.c.), un šī informācija netiek saistīta ar jūsu personas informāciju. Otrajā gadījumā (piemēram, konta reģistrācijas laikā) mēs varam apkopot tādu pašu informāciju, apvienojot to ar jūsu personas informāciju.

Ziņojumu dēļi un citas interaktīvās funkcijas

Mēs varam piedāvāt interaktīvas funkcijas, kas sniedz iespēju publicēt ziņojumus, stāstus, attēlus vai mākslas darbus šajā tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās. Lai arī mēs cenšamies aizsargāt lietotājus, kas piedalās šajās aktivitātēs, mēs aicinām būt piesardzīgiem, sniedzot personas informāciju vai ievietojot attēlus publiskajā telpā, piemēram, ziņojuma dēlī vai citās tiešsaistes kopienas tipa funkcijās. Šo informāciju var iegūt un izmantot jums nepazīstamas personas. Mēs nevaram garantēt šādās vietās publicētās informācijas drošumu un privātumu, kā arī mēs neesam atbildīgi par šo informāciju. Jūs uzņematies atbildību par riskiem, kas saistīti ar šo funkciju izmantošanu. Lai pieprasītu izņemt jūsu personas informāciju no mūsu emuāra vai kopienas foruma, lūdzu, sazinieties ar mums. Dažkārt mums nebūs iespējams izņemt jūsu personas informāciju, un šādos gadījumos mēs jums to paziņosim, paskaidrojot iemeslus.

Ņemiet vērā, ka gadījumos, kad mēs publicēsim kādu attēlu vai ziņojumu, ko esat sniedzis, izmantojot kādu no šīm funkcijām, līdzās attēlam vai ziņojumam mēs varam publicēt arī informāciju par jums, piemēram, lietotājvārdu, vārdu, uzvārda pirmo burtu un/vai pilsētu un valsti, kurā dzīvojat.

Nosūtīt draugam

Personas informācija, kas iegūta no pieprasījumiem vienreizējās izmantošanas funkcijām, (parasti vārds un e-pasta adrese) tiek izmantota tikai vienu reizi (piemēram, nosūtot paziņojumu) un netiek uzglabāta.

Ar uzņēmējdarbību saistīta informācija

Dažās tīmekļa vietnes un/vai mūsu lietojumprogrammu daļās jūs varat iesniegt ar uzņēmējdarbību saistītu informāciju par sevi vai uzņēmumu, ko pārstāvat. Viena no šādām daļām var būt karjeras sadaļa, kurā jūs varat iesniegt dzīves gājumu vai darba pieteikumu tiešsaistē, kā arī kontaktu sadaļa vai veidlapa, kas paredzēta multimediju pieprasījumu izpildei. Kaut arī jebkura personas informācija, kas apkopota šajā kontekstā, tiek izmantota tikai paredzētajam mērķim (piemēram, dzīves gājums tiks izmantots tikai darba pieteikumu procesā), šāda veida informācija neattiecas uz konfidencialitātes politikas noteikumiem.

Augšup
 

4. Kas notiek, ja jūs atsakāties sniegt personas informāciju?

Ja jūs izvēlaties nesniegt personas informāciju tās pieprasīšanas brīdī, jūs nevarēsiet piedalīties noteiktās aktivitātēs un izmantot personalizētās funkcijas šajā tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās, kā arī mūsu piedāvātie pakalpojumi un īpašie piedāvājumi var būt ierobežoti. Piemēram, ja jūs atsakāties iesniegt savu e-pasta adresi, jūs nesaņemsiet mūsu jaunumus vai nevarēsiet reģistrēties šajā tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās. Taču nav nepieciešams sniegt personas informāciju, lai pārlūkotu šo tīmekļa vietni un/vai lietojumprogrammas un uzzinātu vairāk par uzņēmumu Nestlé un mūsu produktiem.

Augšup
 

5. Kam un kāpēc mēs atklājam personas informāciju?

Uzņēmums Nestlé nesniegs jūsu personas informāciju trešajām pusēm, kas plāno to izmantot tiešajā mārketingā, izņemot gadījumus, kad mēs esam jūs informējuši par šādām darbībām un jūs esiet devis atļauju to darīt.

Uzņēmums Nestlé var sniegt jūsu personas informāciju savām filiālēm, uzņēmumiem, kurus pārvalda uzņēmums Nestlé ar tiešām vai netiešām īpašumtiesībām (kopā dēvēts par “Nestlé Group”). Uzņēmums Nestlé var sniegt personas informāciju trešajām pusēm tikai tālāk norādītajos gadījumos.

Ja trešās puses ir mūsu pakalpojumu sniedzēji, aģenti un darba izpildītāji
Mēs varam izmantot trešās puses kā pakalpojuma sniedzējus, aģentus vai darba izpildītājus, lai sniegtu atbalstu šīs tīmekļa vietnes un/vai mūsu lietojumprogrammu iekšējo darbību veikšanā un pārvaldītu šo tīmekļa vietni un/vai mūsu lietojumprogrammas vai to dažādās funkcijas, programmas un veicināšanas pasākumus. Dažas no trešajām pusēm var atrasties ārpus tās valsts, no kuras jūs piekļuvāt tīmekļa vietnei un/vai mūsu lietojumprogrammām. Piemēram, galvenais tīmekļa vietņu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējs atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un Apvienotajā Karalistē (skatiet arī 7. jautājumu). Šīs trešās puses un to darbinieki var uzzināt jūsu personas informāciju, sniedzot pakalpojumus mums. Šādām trešajām pusēm vienmēr jānodrošina personas informācijas drošība tādā pašā līmenī, kādu sniedz uzņēmums Nestlé, un, ja nepieciešams, jānoslēdz juridiski saistošs nolīgums, lai nodrošinātu personas informācijas privātumu, drošumu un apstrādi tikai pēc īpašiem uzņēmuma Nestlé noteikumiem.

Informācijas sniegšana partneriem vai saistībā ar kopīgiem veicināšanas pasākumiem
Reizēm mēs varam šajā tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās rīkot kopīgu vai kopīgi sponsorētu programmu vai veicināšanas pasākumu ar citu uzņēmumu, organizāciju vai citu cienījamu trešo pusi; un personas informācijas iegūšana un apstrāde ir daļa no šī procesa. Ja šāda veicināšanas pasākuma laikā jūsu personas informāciju apkopo (vai ar to dalās) kāds cits uzņēmums, nevis Nestlé, mēs par to paziņosim brīdī, kad jūsu personas informācija tiks apkopota.

Veicot jebkādus veicināšanas pasākumus kopā ar citu uzņēmumu, mēs varam norādīt atsevišķu saiti uz attiecīgā uzņēmuma konfidencialitātes politiku, ko iesakām izlasīt pirms jebkādas personas informācijas sniegšanas, jo mēs nevaram garantēt, ka cits uzņēmums ievēro tādus pašus konfidencialitātes principus kā mēs. Ja nevēlaties, lai jūsu informāciju iegūst vai ar to dalās cits uzņēmums, jūs vienmēr varat atteikties piedalīties notikumos, kuros tiek apkopota/pieprasīta personas informācija.

Informācijas nodošana juridisku iemeslu dēļ vai uzņēmuma pārņemšanas gadījumā
Mēs varam izpaust jūsu personas informāciju, ja to pieprasa likums vai ja, pēc mūsu labticīga sprieduma, šāda veida darbība ir nepieciešama, lai ievērotu tiesas procesu, atbildētu jebkādām prasībām vai aizsargātu uzņēmuma Nestlé, tā klientu un sabiedrības drošību un tiesības.

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, ja notiek uzņēmuma Nestlé vai tā daļu apvienošana ar citu uzņēmumu vai tā pilnīga pārņemšana vai ja uzņēmums Nestlé pārdod vai nodod visu vai daļu no uzņēmuma Nestlé, tā ieguvējam būtu piekļuve informācijai, tai skaitā personas informācijai, kuru glabā attiecīgais Nestlé uzņēmums. Tāpat personas informāciju var nodot uzņēmuma reorganizācijas, maksātnespējas procedūru vai līdzīgu gadījumu laikā, ja to pieļauj piemērojamie tiesību akti un šis process tiek veikts saskaņā ar tiem.

Apkopotas informācijas izmantošana
Mēs varam sniegt apkopotus demogrāfiskos datus vai anketēšanā iegūto informāciju trešajām pusēm, taču šī informācija ir anonīma un nesatur personas informāciju. Apkopotā informācija, ko sniedzam, var būt anonīma informācija, kura iegūta, izmantojot sīkfailus un cita veida izsekošanas tehnoloģiju, kas minēta 8. jautājumā.

Augšup
 

6. Kā var piekļūt savai personas informācijai, mainīt to vai noteikt atļaujas saistībā ar tās lietojumu?

Tālāk ir aprakstītas izvēles iespējas, kas jums ir pieejamas saistībā ar to, kā mēs apkopojam un izmantojam jūsu personas informāciju.

1. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no jebkādas personas informācijas kopīgošanas ar mums. Taču šādā gadījumā mēs jums varēsim piedāvāt ierobežotu darbību un funkciju klāstu, kā minēts 4. jautājumā.

2. Ja nevēlaties saņemt biļetenus, paziņojumus vai citu informāciju un/vai pakalpojumus no šīs vietnes un/vai mūsu lietojumprogrammām, lūdzu, reģistrācijas laikā neizvēlieties šos paziņojumus vai pakalpojumus. Ja esat tos izvēlējies un vēlāk nolemjat no tiem atteikties, lūdzu, apmeklējiet šīs vietnes un/vai lietojumprogrammu sadaļu “Abonementa atteikšana” un mainiet savas preferences.

3. Katrā jums nosūtītajā e-pasta ziņojumā mēs piedāvājam iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas (t. i., atteikt abonementu). Vienkārši atsakiet abonementu vai veiciet e-pasta ziņojumā norādītās darbības.

Ja kāda no iepriekš minētajām iespējām nav pieejama vai vēlaties iesniegt citu pieprasījumu, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja piedalījāties programmā, kurā bija iesaistīta trešā puse, un šīs programmas ietvaros piekritāt saņemt paziņojumus tieši no šīs trešās puses, jums būs jāsazinās ar trešo pusi, lai atteiktos no šādiem paziņojumiem. Iespējams, šis process ir aprakstīts trešās puses konfidencialitātes politikā.

Augšup
 

7. Uz kurām valstīm un kādēļ tiks nosūtīta jūsu personas informācija?

Nestlé ir globāls uzņēmums, un jūsu personas informāciju var nosūtīt uz citām valstīm. To var nosūtīt uz valstīm, kurās datu aizsardzības tiesību akti atšķiras no tās valsts tiesību aktiem, kurā iesniedzāt personas informāciju. Jūsu personas informāciju var pārsūtīt arī dažādiem Nestlé grupas uzņēmumiem, kas atrodas dažādās valstīs. Uzņēmums Nestlé veic visus nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu jūsu personas informācijas drošību gan pārsūtīšanas laikā, gan saņemšanas vietā.

Serveri, kuros izvietota šī vietne un/vai mūsu lietojumprogrammas, iespējams, atrodas ārpus valsts, kurā piekļuvāt šai vietnei un/vai mūsu lietojumprogrammām. Lielākās daļas Nestlé vietņu galvenais mitināšanas pakalpojumu sniedzējs atrodas ASV un Lielbritānijā. Šim sniedzējam ir jāievēro līgums, saskaņā ar kuru jānodrošina augsts konfidencialitātes aizsardzības standarts un kurā noteikts (papildus citiem noteikumiem), ka pakalpojumu sniedzējs var rīkoties tikai atbilstoši Nestlé norādījumiem un pastāvīgi ievieš visus nepieciešamos tehniskos līdzekļus, lai saglabātu jūsu personas informācijas drošību.

Augšup
 

8. Izsekošanas tehnoloģijas — kā un kādēļ tās izmantojam?

Uzņēmums Nestlé izmanto izsekošanas tehnoloģijas (sīkfailus, IP adreses, žurnālfailus, tīmekļa bāksignālus), lai iegūtu konkrētu informāciju, piemēram, ziņas par pārlūkprogrammas veidu un operētājsistēmu, novirzītājlapu, ceļu vietnē, ISP domēnu u. c., un uzlabotu vietņu lietojumu un funkcijas, kā arī labāk izprastu to, kā apmeklētāji izmanto šo vietni un/vai mūsu lietojumprogrammas un tajās piedāvātos rīkus un pakalpojumus. Izsekošanas tehnoloģijas palīdz mums pielāgot šo vietni un/vai mūsu lietojumprogrammas jūsu individuālajām vajadzībām.

Sīkfaili
Mēs izmantojam sīkfailus, lai uzlabotu šīs vietnes un/vai mūsu lietojumprogrammu lietojumu un funkcijas, kā arī labāk izprastu to, kā lietotāji izmanto šo vietni un/vai mūsu lietojumprogrammas un tajās piedāvātos rīkus un pakalpojumus. Saglabājot sīkfailus jūsu datorā, mēs varam viegli un ērti personalizēt vai uzlabot jūsu pieredzi vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās un padarīt jūsu nākamo apmeklējumu patīkamāku.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par uzņēmuma Nestlé politiku saistībā ar sīkfailiem un savām tiesībām, lūdzu, skatiet Nestlé sīkfailu politiku.

IP adreses
Tālāk ir minēti daži iemesli, kādēļ mēs varam saglabāt interneta protokola (IP) adreses: (i) tehnisku problēmu novēršana, (ii) vietnes drošības saglabāšana, (iii) atsevišķu lietotāju piekļuves ierobežošana šai vietnei un/vai mūsu lietojumprogrammām un (iv) labāka izpratne par to, kā tiek lietota šī vietne un/vai mūsu lietojumprogrammas. IP adrese ir skaitlis, ko izmanto tīkla datori, lai identificētu jūsu datoru katru reizi, kad izveidojat savienojumu ar internetu.

Žurnālfaili
Mēs (vai trešā puse mūsu vārdā) varam apkopot informāciju kā žurnālfailus, kuros reģistrētas vietnes un/vai mūsu lietojumprogrammu darbības un apkopota statistika par lietotāju pārlūkošanas paradumiem. Šie ieraksti tiek ģenerēti anonīmi un palīdz mums apkopot dažādu veidu informāciju, tostarp, bet ne tikai: (i) lietotāja pārlūkprogrammas veidu un operētājsistēmu, (ii) informāciju par lietotāja sesiju (piemēram, URL, kas to novirzīja, vietnes un/vai lietojumprogrammu apmeklēšanas laiku, kā arī vietnē un/vai lietojumprogrammās skatītās lapas un skatīšanas ilgumu) un (iii) citus līdzīgus datus par navigāciju vai klikšķu secību. Mēs izmantojam žurnālfailos reģistrēto informāciju iekšējiem mārketinga un demogrāfisko datu pētījumiem, lai varētu nepārtraukti uzlabot un pielāgot jums sniegtos tiešsaistes pakalpojumus. Žurnālfaili ir paredzēti tikai iekšējai lietošanai un netiek saistīti ar konkrētu lietotāju.

Tīmekļa bāksignāli
Mēs varam izmantot tīmekļa bāksignālus (vai caurredzamus GIF failus) šajā vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās vai iekļaut tos jums nosūtītajos e-pasta ziņojumos. Tīmekļa bāksignāli (saukti arī par tīmekļa informatoriem) ir nelielas koda virknes; izmantojot bāksignālus, tīmekļa lapā vai e-pasta ziņojumā var iekļaut grafisku attēlu, lai datus pārsūtītu atpakaļ. Informācija, ko apkopojam, izmantojot tīmekļa bāksignālus, var ietvert daļu informācijas, kas aprakstīta sadaļā “IP adrese”, kā arī informāciju par to, kā lietotājs reaģē uz e-pasta kampaņu (piemēram, laiku, kad e-pasta ziņojums ir atvērts, kādas e-pasta ziņojumā norādītās saites lietotājs apmeklē utt.). Mēs izmantojam tīmekļa bāksignālu informāciju dažādiem mērķiem, tostarp (bet ne tikai) vietnes datplūsmas pārskatiem, unikālo apmeklētāju skaita noteikšanai, reklamēšanai, e-pasta pārbaudēm un pārskatiem, kā arī personalizācijai.

Augšup
 

9. E-mārketings — kas ir mēstules un kāda ir mūsu attieksme pret tām?

Mēstuļu izplatīšana ir darbība, kad jums bez jūsu piekrišanas tiek nosūtīti nevēlami e-pasta ziņojumi, kuros ietvertas reklāmas vai mārketinga materiāli.

Mēs NESŪTĀM mēstules. Mēs izmantojam pretmēstuļu rīku, lai pasargātu savus darbiniekus no mēstulēm. Daudzās valstīs ir aizliegts sūtīt e-pasta ziņojumus, ja saņēmējs tam nav piekritis. Mēs neizmantosim jūsu personas informāciju (tostarp jūsu e-pasta adresi) tiešajam mārketingam vai papildu ziņojumiem, ja vien nesniegsiet ĪPAŠU atļauju. Tā tiek saukta par “izvēles atļauju”.

Mēs neizpaudīsim jūsu personas informāciju trešajām pusēm, kas to varētu izmantot mēstuļu sūtīšanai.

Šajā vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās ir piedāvāta iespēja saņemt mārketinga informāciju pa e-pastu. Katrā Nestlé nosūtītajā e-pasta ziņojumā jums būs piedāvāta iespēja jebkurā brīdī atteikties no mārketinga e-pasta ziņojumu saņemšanas.

Ja uzskatāt, ka esat saņēmis mēstuli no Nestlé grupas uzņēmuma, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums.

Augšup
 

10. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas informāciju?

Personas informāciju, ko nosūtāt, izmantojot šo vietni un/vai mūsu lietojumprogrammas, mēs varam glabāt savās datubāzēs, piemēram, klientu attiecību mārketinga datubāzē. Nestlé grupa uzglabās jūsu personas informāciju tik ilgi, cik tas būs saprātīgi nepieciešams, ņemot vērā nepieciešamību atbildēt uz jautājumiem vai risināt problēmas, sniegt uzlabotus un jaunus pakalpojumus un ievērot piemērojamo tiesību aktu noteikumus. Tas nozīmē, ka varam uzglabāt jūsu personas informāciju noteiktu laika periodu pēc tam, kad esat pārtraucis lietot Nestlé pakalpojumus vai šo vietni un/vai mūsu lietojumprogrammas. Kad šis periods būs pagājis, jūsu personas informācija tiks dzēsta no visām Nestlé grupas sistēmām.

Ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt savas personas informācijas dzēšanu. Lūdzu, skatiet 6. jautājumu.

Augšup
 

11. Vai šī vietne un/vai mūsu lietojumprogrammas apkopo datus no bērniem?

Šī vietne un/vai mūsu lietojumprogrammas nav paredzētas bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu. Šajā vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās apzināti netiek pieprasīta vai apkopota personas informācija no bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu.

Augšup
 

12. Vai mēs norādām saites uz trešo pušu vietnēm?

Mēs varam šajā vietnē un/vai mūsu lietojumprogrammās norādīt saites uz citu uzņēmumu vai organizāciju vietnēm (kopā — “trešo pušu vietnes”). Šis konfidencialitātes paziņojums neattiecas uz šādām trešo pušu vietnēm, jo mēs tās nekontrolējam. Ja piekļūstat trešo pušu vietnēm, izmantojot norādītās saites, šo vietņu pārvaldnieki var apkopot jūsu personas informāciju. Lūdzu, pirms savas personas informācijas iesniegšanas pārliecinieties, vai piekrītat šo trešo pušu vietņu konfidencialitātes politikām. Mēs pēc iespējas cenšamies nodrošināt, lai visās trešo pušu vietnēs, uz kurām norādītas saites, ir līdzīgi jūsu personas informācijas aizsardzības pasākumi, taču mēs neuzņemamies nekādu likumīgu vai citu atbildību par darbībām, konfidencialitātes politikām vai konfidencialitātes ievērošanas principiem šajās trešo pušu vietnēs.

Augšup
 

13. Kā var sazināties ar mums?

Ja jums ir jautājumi, sūdzības vai komentāri par šo konfidencialitātes politiku vai mūsu informācijas apkopošanas praksi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi Nestlé S.A., Corporate Media Relations, 1800 Vevey, Switzerland, sūtot e-pasta ziņojumu uz adresi webmaster@nestle.com vai zvanot uz tālruņa numuru +41 12 924 2200.

Augšup

VEVĒ, 2013. gada aprīlis
Autortiesības © 2013 Société des Produits Nestlé S.A.