Mūsu redzējumsATTĪSTĪBAS VIRZIENA NOTEIKŠANA:

Verners Bauers, tehniskais direktors, Nestlé S.A.

Pētniecība un izstrāde ir uzņēmuma Nestlé galvenā konkurējošā priekšrocība. Bez tās Nestlé nebūtu kļuvis par pārtikas rūpniecības līderi pilnvērtīgu un veselīgu pārtikas produktu ražošanā. Pateicoties 29 pētniecības, izstrādes un tehnoloģijas centriem visā pasaulē, uzņēmumam Nestlé ir lielākais pētniecības un izstrādes tīkls, salīdzinot ar citiem pārtikas produktu ražošanas uzņēmumiem. Nestlé pētniecības, izstrādes un tehnoloģijas tīklā, tostarp arī vietējā tirgus izpētes grupās, ir nodarbināti vairāk nekā 5000 cilvēku.

Nestlé turpina palielināt pētniecības un izstrādes jaudu, katrā produkta izstrādes posmā izmantojot Inovāciju partnerību — sākotnējos posmos sadarbojoties ar produktu izlaišanas un biotehnoloģijas uzņēmumiem un nobeigumā sadarbojoties ar galvenajiem piegādātājiem.

Apvienojot globālos pētniecības un izstrādes resursus, Nestlé piedāvā kvalitatīvus un drošus pārtikas produktu risinājumus klientiem visā pasaulē, neatkarīgi no tā, vai svarīga ir uzturvērtība, veselība, labsajūta, garša, struktūra vai pieejamība. Pirmkārt, uzņēmums Nestlé saviem klientiem piedāvā visaugstākās kvalitātes produktus, un drošība nav diskutējams jautājums.

Pētniecības un izstrādes procesā būtiska uzmanība tiek pievērsta arī Nestlé produktu atbilstībai reglamentējošiem noteikumiem. Nestlé spēj ātri un efektīvi izlaist jaunus produktus valstīs visā pasaulē, ievērojot saistošos reglamentējošos noteikumus visos pētniecības un izstrādes posmos un aktivitātēs.

Arī Nestlé zinātniekiem ir būtiska loma komunikācijā ar klientiem par produktu veselīgumu un vērtību. Nestlé uztura speciālisti strādā visā pasaulē, lai ar uzturu saistītā komunikācija būtu zinātniski pamatota un aktuāla vietējiem iedzīvotājiem.

Līdz ar saprātīgu pārtikas produktu lietošanu ir paredzams, ka pārtikas produktu nākotni arvien vairāk ietekmēs zinātne. Nestlé zinātnieki gaida šos nākotnes pārtikas produktus. Nestlé pētniecības un izstrādes kontekstā uzturzinātne un pārtikas produkti tiek skaidroti divos virzienos:

  • klientu vajadzības pārtop izpētes prioritātēs;

  • arvien plašāks zinātnes pielietojums pārtop klientiem piemērotā formā un pakalpojumos.

Nestlé pētniecības un izstrādes redzējums ir ilgtermiņa plāns. Tālāk norādītajās interneta lapās ir iespējams gūt priekšstatu, kā Nestlé pētniecības un izstrādes procesi veido pārtikas produktu nākotni.


Verners Bauers
Tehniskais direktors, Nestlé S.A.
Inovācijas, tehnoloģija un pētniecība un izstrāde.